Một Mùa Hè Lạ

Tác giả:

chẳng có ai để tôi chờ

hôm nay
mưa đổ xuống
chiều vàng như màu lá
tôi đứng ngẩn nhìn một mùa hè
lạ
khum hai tay hứng một bụm
buồn đầy

CV

Thảo luận cho bài: "Một Mùa Hè Lạ"