Một Ngã Ba

Tác giả:

Một ngã ba thường, một ngã ba

Một đường cái rộng rẽ tuôn ra
Một con đường nhỏ như dây chỉ
Một trụ đèn, dăm bảy dáng nhà

Nhịp cầu nho nhỏ, ruộng sâu sâu
Một ngã ba ý hiệp tâm đầu
Mỗi tuần anh vẫn sang qua đó
Nơi đón nhau cùng nơi tiễn nhau.

Xuân Diệu

Thảo luận cho bài: "Một Ngã Ba"