Một Ngày Không Gọi Nhau

Tác giả:

Đã qua một ngày không gọi nhau
Anh tự hỏi lòng mình có nhớ…
Nhớ mắt em ngoan
Nhớ nụ cười hiền
Đường tuy xa sao thấy cứ như gần.

Đã thêm một ngày không gọi nhau
Tay nhẹ buông từng ngày nhung nhớ…
Nhớ tiếng anh yêu
Nhớ từng hẹn hò
Chiều bên anh hôm ấy cứ xa dần.

ĐK:

Trăng đêm nay,
Trăng mới vẫn chưa đầy…
Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy…

Tình đôi ta,
Tình mới vẫn chưa yên…
Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên…

Thảo luận cho bài: "Một Ngày Không Gọi Nhau"