Một Ngày… Rồi Sẽ Vạn Ngày Có Nhau ?

Tác giả:

Một ngày ngói xám rêu xanh
Muà Đông rét mướt, khói hanh mái vòm
Anh về đứng trước ngõ thuôn
Tìm hoa Thạch Thảo, mượn hồn cỏ hoa

Đâu vàng ngày tháng đi qua
Dấu ta, em đã từng ra gốc dừa
Tóc mai theo gió đong đưa
Áo em bay tím trời trưa nắng chùng

Ửng hồng em những thẹn thùng
Vò vò ngọn cỏ tơ lòng rối ren
Trăng bao năm vẫn thay đèn
Tình ta cao ngút mây ngàn phải ganh

Nay ra phố thị mình anh
Cánh hoa nay chỉ trơ cành là đây
Trăng vằng vặc, vẫn trăng gầy
Chén nâng tiễn bạn cuối ngày lênh đênh

Thảo luận cho bài: "Một Ngày… Rồi Sẽ Vạn Ngày Có Nhau ?"