Một Người Đi Xa Sau Những Lần Mỏi Gối

Tác giả:

Boléro

(sáng tác sau Tết Mậu Thân 1968)

1.
Sau những lần gối mỏi tìm cuộc vui tàn từng dêm
Những lần hồn u mê
Dưới mắt giai nhân một đêm
Nay đã trôi theo ngày quên
Từ khi biết sống trọn cho đời lính

2.
Tôi lớn dần lớn dần bởi tình yêu và hờn căm
Bởi lời buồn quê hương
Khóc chăng đến hơn mười năm
Nên trả vui cho người vui
Và trả mắt mắt dại đêm rã rời

Ðiệp khúc
Nặng vai ba lô khi chuyển quân qua áo sương lạnh đầy
Hơn một lần gian nan giữa giờ
Phố phường ngủ trọn mơ đêm dương gian
Mình đi khi nước đau chẳng thở than

3.
Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi
Những người trẻ hôm nay
Đến những thương yêu hậu phương
Xin nhớ nhau như tình nhân
Tình nhân nhớ lúc người xa chưa về

Tài liệu tham khảo:
1 -“1001 bài ca hay” 19-5-67
2 – Băng nhạc ” Tiếng hát Duy Khánh 2, Hát cho quê hương Việt Nam” thực hiện tại Saigon khoảng năm 1974 .

Bài này Duy Khánh hát xuất thần. 

Boléro
(sáng tác sau Tết Mậu Thân 1968)

1.
Sau những lần gối mỏi tìm cuộc vui tàn từng dêm
Những lần hồn u mê
Dưới mắt giai nhân một đêm
Nay đã trôi theo ngày quên
Từ khi biết sống trọn cho đời lính

2.
Tôi lớn dần lớn dần bởi tình yêu và hờn căm
Bởi lời buồn quê hương
Khóc chăng đến hơn mười năm
Nên trả vui cho người vui
Và trả mắt mắt dại đêm rã rời

Ðiệp khúc
Nặng vai ba lô khi chuyển quân qua áo sương lạnh đầy
Hơn một lần gian nan giữa giờ
Phố phường ngủ trọn mơ đêm dương gian
Mình đi khi nước đau chẳng thở than

3.
Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi
Những người trẻ hôm nay
Đến những thương yêu hậu phương
Xin nhớ nhau như tình nhân
Tình nhân nhớ lúc người xa chưa về

Tài liệu tham khảo:
1 -“1001 bài ca hay” 19-5-67
2 – Băng nhạc ” Tiếng hát Duy Khánh 2, Hát cho quê hương Việt Nam” thực hiện tại Saigon khoảng năm 1974 .

Bài này Duy Khánh hát xuất thần. 

 

Thảo luận cho bài: "Một Người Đi Xa Sau Những Lần Mỏi Gối"