Một Nửa

Tác giả:

Giờ mới biết tim mình còn một nửa
Chưa tạ tàn bởi những vết thương xưa
Em có đến để anh yêu lần nữa
Tình anh ơi tim một nửa có vừa?

Giờ mới hiểu sao mà xao xuyến vậy
Trái tim yêu một nửa cứ gọi mời
Đã qua rồi cái thuở “Làm sao ấy … ”
Mà sao còn da diết quá tình ơi …

Thôi thì cũng xin được yêu một nửa
Nửa yêu anh còn một nửa để dành
Lỡ mai mốt tình nhạt rồi hương lửa
Em cũng còn có cớ để xa anh…

Thế Nhân

Thảo luận cho bài: "Một Nửa"