Một Phút Tịnh Tâm Tham Thiền

Tác giả:

Mặt hồ thu tĩnh lặng

Gió thoảng một chiếc lá vàng rơi
Khơi muôn ngàn gợn sóng.

Đêm đông trăng lạnh ngắt
Một ánh sao băng xuyên vũ trụ
Hào quang xa tầm mắt

Trầm luân trong bể khổ
Một phút thiền thoát cõi ta bà
Nam mô a di đà.

Mắt nhìn khói trắng bay
Trong lòng thấy hừng hực lửa nộ
Nước Cam Lồ cứu độ. 

 

Thảo luận cho bài: "Một Phút Tịnh Tâm Tham Thiền"