Một Sớm Mai

Tác giả:

Một sớm mai ta không còn dìu nhau giữa dòng đời

Một sớm mai ta hằng mơ dìu nhau tới tương lai
Mình như ngàn xưa dưới trăng thề ước yêu nhau trọn đời
Mình như ngàn xưa dưới trăng thề ước yêu nhau trọn đời
Rồi cách xa trong u sầu vầng trăng bỗng nhạt nhòa
Rồi cách xa quên hẹn ước, vầng trăng cũng đơn côi
Từ đây lòng em với ai ngày xưa yêu nhau trọn đời
Từ đây lòng anh với ai ngày xưa yêu thương dài lâu
Cấu cho tình yêu của em, và cầu cho tình yêu của anh
Trao cho người ước mơ, ước mơ
Cầu cho tình yêu của em, và cầu cho tình yêu của anh
Trao cho người ước mơ, ước mơ
Em đã khát khao anh
Em vẫn khát khao yêu
Ta sẽ mãi yêu thương cuộc đời
Rồi sớm mai không u sầu gặp nhau giữa dòng đời
Rồi sớm mai ta còn nhắc tình xưa đã xa xôi
Cầu mong tình ta xứng đôi hẹn ước
bên nhau trọn đời
Cầu mong tình ta xứng đôi hẹn ước
bên nhau dài lâu. 

Thảo luận cho bài: "Một Sớm Mai"