Một Thời Riêng Ta

Tác giả:

Em cho tôi một ngày
như môi đã trao môi
Em cho tôi một thời
như tiếng ru của tôi
Em cho tôi nụ cười
như tiếng ru ùa tới
Em cho tôi tuổi đời
như khi mới thôi đôi
Em cho tôi một lời
rộn ràng khẽ quanh tôi

Một ngày nhìn mưa bay
Một ngày ngàn cơn say
ngày lại ngày ai hay
Tôi ru tôi lìa đời
Tôi im hơi ngậm cười
Tôi riêng tôi một thời
chuyện trò cùng đất trời

Em cho tôi một giờ
Lên hương khói qua loa
Em cho tôi mù lòa
như cú trong trời sáng
Em ru tôi ngậm ngùi
trên hoa lá thu qua
Em cho tôi mặn mà
hình hài đã phôi pha

 

Thảo luận cho bài: "Một Thời Riêng Ta"