Một Thương

Tác giả:

Một thương là em tóc mai se lòng tôi
Đâu ngờ nhớ em đến vậy
Một thương là em áo mây che đời tôi
Tình ấm êm nhờ em đấy
Còn thương nhớ còn ngây ngô chờ
Dốc lòng son trao hết
Một nhớ thương một tương tư người
Là một kiếp lo u hoài
Một thương là em nhởn nhơ
Cây tình yêu tôi trồng nhớ em héo lại
Một thương tình thương bé thơ hay tình yêu lộng lẫy
Nương nhờ em đấy
Còn thương nhớ còn ngây ngô chờ
Dốc lòng son trao hết
Một nhớ thương một tương tư người
Là một kiếp lo u hoài
Một thương là thương thế thôi
Ôi tình tôi tôi trồng biết em cũng mặc
Còn thương là thương suốt thôi
không cần em đền đáp
Yêu là yêu đấy
Còn thương nhớ còn ngây ngô chờ
Dốc lòng son trao hết
Một nhớ thương một tương tư người
Là một kiếp lo u hoài

Thảo luận cho bài: "Một Thương"