Một Tiếng Yêu Thôi

Tác giả:

Một tiếng yêu thôi, một khúc đàn
Gieo vào ngày phẳng nhịp hân hoan
Hồn ngây cung bực ai buông nắn
Kỷ niệm xanh bay múa dịu dàng

Một chữ yêu thôi, một ngất ngơ
Ân tình sông trải mộng xanh lơ
Nhớ xao xuyến gọi từng con nước
Thầm hẹn cùng ai một tuyến đò

Một chữ yêu thôi, một nạm vàng
Những xưa lầm lỡ, những mê hoang
Con tim khờ dại còn mê đắm
Lại nhói vì ai dẫu muộn màng

Một chữ yêu thôi, một ấm tình
Cho lòng khô héo lại hồi sinh
Thì thôi quẳng gánh ưu phiền cũ
Hãy khóc hồn nhiên với bóng mình.

Thảo luận cho bài: "Một Tiếng Yêu Thôi"