Một Vầng Trăng Vỡ

Tác giả:

MỘT VẦNG TRĂNG VỠ

Một vầng trăng vỡ
Rơi vào tôi, đêm bở ngỡ
Sớm mai bồi hồi tin em
Người là hơi thở
Cho đời tôi khung cửa mở
Cánh chim tù tội tung bay

Ơi, mưa hãy về
Ơi, em hãy về
Cùng tôi tàn cuộc hôn mê
Ơi, nắng hãy về
Ơi, em hãy về
Để tôi kể chuyện em nghe…

Chuyện về sau nữa
Em và tôi, cung đàn lỡ
Có không, kỷ niệm tôi, em?
Động màn sương sớm
Mai người xa, tôi thành đá
Thấy quanh đời mình rêu phong!

Thảo luận cho bài: "Một Vầng Trăng Vỡ"