Một vòng tay

Tác giả:

Xe đưa chủ tịch vượt cầu
Chiếc cầu giặc vừa phá hoại.
Một bóng người đang bò ngược lại
Vụt đứng nghiêm – Báo cáo cầu cong…

Một phút lặng im, tay chủ tịch ôm vòng
Người chiến sĩ áo còn lấy máu, đất
Hơi bom giặc đánh anh vừa ngát.
Tỉnh ra lửa cháy ngang sông.

Một phút lặng im, tay chữ tịch ôm vòng
Giữa khói lửa, anh công an lặng lặng
Nghẹn nước mãi mà lòng vui vô hạn
Anh đã được về tình mẹ thương yêu.

Cuộc đóng trên cầu, trưa nắng lửa nhiêu.
Mùa mưa, rét mình, đêm vắng vẻ.
Anh vẫn đứng trên cầu bảo vệ
Cho  đôi bờ hoa nhịp ngược, xuôi.

Ngày tết hương qua, ngày lễ hoa cưới
Anh đứng đó, nhìn người đi lại.
Có những đôi  kém nhau xe cưới.
Có những tác hiền âu yếm tiễn con.

Xe quân đi tiền tuyến dập dồn.
Xe rau đến nội thành tươi mát
Xe cán bộ, công nhân tấp nập.
Xe lãnh tụ qua cầu, tay vẫy yêu thương.

Giặc đến, hôm nay hùng hổ trút bom
Phả cuộc sống qua cầu dứt đoạn.
Chúng muốn giết cả anh.
Nhưng chúng đâu ngờ vượt lầm bữa đạn
Bên tay Đảng đến nâng niu.

Giữa nhịp cầu cong giữa khói lửa reo
Anh vụt thấy người dang lớn bồng.
Giơ thổi rộng, dưới chân ào sóng
Cầu lại nói đôi bờ, anh vẫn vững đầu sông…
Gia Lâm, 15-5-1972

Thảo luận cho bài: "Một vòng tay"