Mưa

Tác giả:

Tôi về miệt biển gặp mưa
Mưa từ phong thổ mưa qua trường kiều
Mưa nghiêng đầu sóng bạc phêu
Mưa trầm thủy tích mưa yêu dấu người
Mưa trên hưng phế cuộc đời
Mưa từ bi điểm những hồi chuông kinh.

 

Thảo luận cho bài: "Mưa"