Mưa

Tác giả:

thương em
rau đắng
ngọt bùi
khổ qua
kết nụ
mồng tơi
trổ đòng
lạy trời
cứ đổ mưa giông
cho em
núp tạm
dù bông đủ màu …

và em
đừng
giận
đừng

cho trời
đổ nắng
anh hư
hao
buồn..

Thảo luận cho bài: "Mưa"