Mưa

Tác giả:

Đoạn tuyệt ngày hôm qua

đầu giường sằng sặc giấc mơ mới

đông cứng nỗi buồn
ngọ nguậy trong đầu con mọt nghiến răng
thèm ý mới

đôi bầu vú thông minh
không cứu nỗi cặp đùi dài ngu ngốc

chảy vào nhau
tình chảy vào sâu tràn trề lênh láng
mặt đất buồn

mưa gõ mõ cầu siêu
hồn phiêu diêu đèn nhang cửa ngỏ

buồn tập tễnh
về ăn giỗ mình.

Sài Gòn 11.09.01

Thảo luận cho bài: "Mưa"