Mưa

Tác giả:

Mưa ơi, nhẹ rơi trên hè phố
Mưa ơi, nhẹ rớt trong lòng tôi
Mua ơi, nhẹ rơi trên đường phố
Mưa ơi, nào hiểu cho lòng tôi

Mưa ơi ! Mưa xé nát tôi
Mua ơi ! Hãy xoá bao nỗi sầu
Ôi ! Giọt Mưa nhẹ rơi
Giọt Mưa nhẹ rơi, nhẹ rơi …

Em yêu , tình đến như giọ t Mưa 
Anh yêu, tình mát như giọt Mưa 
Mưa ơi , tình sâu như giọt Mưa
Mưa ơi, tình thấm như giọt Mưa 

Mưa ơi, Mưa cứ Mưa đi …
Mưa ơi, hãy nếm bao nỗi sầu 
Ôi , giọt Mưa nhẹ rơi , giọt Mưa nhẹ xoá bao nỗi sầu 


Ôi ! Từng bước chân dại 
Đưa nhau về`bên bờ Hạnh Phúc 
Trên những đường phố buồn : Với bao kỷ niệm
Dù Mưa chẳng còn rơi , Mưa chẳng còn rớt trên hè 

Nhưng tình ! Không hề ! xoá nhoà bao giờ

Thảo luận cho bài: "Mưa"