Mưa

Tác giả:

Và mưa đến vội vàng
Mình tôi đứng giữa phố, ướt đấm
Thêm bao buồn lo.

Mưa, mưa rơi mưa rơi
Xin cứ mãi rơi, mưa rơi mưa rơi
Mưa đừng tạnh nhé mưa ơi!
Để tôi trút đi ưu phiền

Mưa, mưa rơi mưa rơi
In cứ mãi rơi, mưa rơi mưa rơi
Mưa đừng tạnh nhé, mưa ơi mưa ơi!
Để tôi giống mưa trong lành.

Thảo luận cho bài: "Mưa"