Mưa

Tác giả:

Đừng trách làm chi nhé người ơi
Tôi con chim ngốc nhất trên đời
Trời mưa tầm tã vai ai ấy
Sao tiễn người đi để ngậm ngùi

Thảo luận cho bài: "Mưa"