Mưa Bay Chiều Đông

Tác giả:

Cuộc đời như bóng mây

Tình là hư không
Mưa bay
Mưa bay chiều đông
Mưa bay trên nền trời
Theo gió heo may
Đưa nửa hồn qua sông

Ta nổi trôi một đời
Đêm như đêm lạc loài
Một vùng ảo giác
Giữa phút tàn canh
Một vùng thanh âm
Hoang sơ nguyệt quế
Nghe ai
Nói tiếng âm thầm với ai

Ta đi vào trang cổ tích tình sử
Chàng Trương Chi
Ơi chàng Trương Chi
Rưng rưng nước mắt lệ sầu
Ướt sũng tim Mỵ Nương
Mỵ Nương ! Mỵ Nương !
Tim ta
Ôi trái tim băng giá mùa đông
Cũng biết sụt sùi
Cũng biết ngậm ngùi
Thương ai
Thương ai trong chiều đông

Thảo luận cho bài: "Mưa Bay Chiều Đông"