Mưa biết đâu…

Tác giả:

Năm ngoái chiều mưa bay phất phơ

Nhìn mưa em khẻ hỏi bao giờ
Em đây mới được lên mười tám
Mới được cùng ai kia mộng mơ…

Năm nay cũng vẫn chiều mưa ấy
Mà sao em lại ngẩn ngơ sầu
Ai hiểu cho lòng em không vậy
Mưa mãi, mưa hoài, mưa biết đâu…

Sàigòn, 1999.

Thảo luận cho bài: "Mưa biết đâu…"