Mưa Cầu Vồng

Tác giả:

Thật bé nhỏ thật nhẹ nhàng mưa rơi nhè nhẹ như nụ là nụ hôn

Đậu trên nhành lá tươi non đậu vào đồng lùa vàng hơn trăm vàng
Mưa rơi tí tách nhẹ nhàng như lời em đoán muôn vàn nụ mưa
Như là thực như là mơ cầu vồng bảy sắc giăng tơ ngang trời

Khẽ khàng mưa cứ rơi rơi
Nhẹ nhàng mưa cứ rơi rơi

Thật nhỏ bé thật hiền hoà mưa rơi nhè nhẹ như là nụ hôn
Đậu trên nhành lá tươi non đậu vào đồng lúa vàng hơn trăm vàng
Từ khi mưa bắc nhịp cầu Ngưu Lan – Chức Nữ gặp nhau một lần
Một lần vào đúng mùa xuuân, một lần rồi để muôn lần khát khao

Nhóm Mắt Ngọc thực hiện

Thảo luận cho bài: "Mưa Cầu Vồng"