Mùa chiến công

Tác giả:

(Tặng đoàn ca múa nhân dân giải phóng)

Vui chi chim nhỏ của ta
Gió mưa chưa tạnh, bay ca khắp rừng?
Phải chăng chim được tin mừng
Quân ta thắng lớn
Không ngừng hò reo?
Hẹn ngày mai nhé chim yêu
Nắng lên… ta sẽ bay theo quân mình.
Ta về vui với kinh xanh
Vui đồng lúa chín đi giành mùa xuân.
Chim nghe sung sướng khôn cùng
Cất cao giọng hát
Cây rừng xôn xao…!
Chiến khu Nam Bộ, 9-1970

Thảo luận cho bài: "Mùa chiến công"