Mùa Chim Én Lượn (Mùa Chim Én Bay)

Tác giả:

Khi gió đồng ngát hương rợp trời chim én lượn
Cây nẩy mầm chồi xanh, mây trắng bay yên lành
Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
Và lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man
Em là cách én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
Em về én lại xa mùa xuân không ở lại
Bên em anh gần mãi nên đời vẫn ớ ơ … đời vẫn xuân trào
hm … hm … hm … hm …

Thảo luận cho bài: "Mùa Chim Én Lượn (Mùa Chim Én Bay)"