Mưa Đầu Mùa

Tác giả:

Mưa Thu bay
Gió nhẹ lay
Trời lành lạnh
Ướt vai gầy…

Mưa rơi rơi,
Lòng chơi vơi
Kết thành giọt
Ướt bờ môi…

Tóc bay bay,
Trong gió lay,
Đời một kiếp
Duyên nghiệp say…

Lối mộng nay đã xa rồi,
Tình hờ rồi cũng buông trôi
Giọt mưa Thu kết thành hạt,
Duyên-Nghiệp là oan trái thôi…

Chiêu Hoàng

Thảo luận cho bài: "Mưa Đầu Mùa"