Mưa Đêm 2

Tác giả:

Mưa đêm, mưa tí tách ưu phiền

Mưa đêm sao cứ mưa triền miên.
Mưa đêm cho lòng ai tê tái
Sao mưa mãi mưa hoài
Mưa buồn thương nhớ ai ?

Tiếng mưa gọi trong đêm
Bóng ai hiu quạnh bên thềm
Giọt buồn đong đưa tí tách
Nặng lòng thêm lữ khách
Đêm buồn theo tiếng mưa tuôn.

Mưa đêm, mưa tí tách ưu phiền
Mưa đêm sao cứ mưa triền miên.
Mưa đêm cho lòng ai tê tái
Sao mưa mãi mưa hoài
Mưa buồn thương nhớ ai ?

Tiếng mưa gọi trong đêm
Bóng ai hiu quạnh bên thềm
Giọt buồn đong đưa tí tách
Nặng lòng thêm lữ khách
Đêm buồn theo tiếng mưa tuôn

 

Thảo luận cho bài: "Mưa Đêm 2"