Mưa Đêm

Tác giả:

Đêm nghe tiếng bụi ngàn
Đêm hoang gió luồng ngang
Đêm bão nổi cung đàn
Đêm như tiếng thở than

Nghe thiên khúc nghê thường
Nghe chân bước bờ thương
Nghe nhung nhớ sông Mường
Nghe thanh thoát trầm hương

Mai tóc điểm sương trời
Mai trôi gió ngàn khơi
Mai rũ rượi góc đời
Mai yên giấc cuộc chơi

Xin hương ngát rộn ràng
Trong hơi ấm mộng đan
Tay vin dấu địa đàng
Cho ta thỏa trần gian

 

Thảo luận cho bài: "Mưa Đêm"