Mưa Đêm

Tác giả:

Mưa rơi rồi sao, giọt nước trôi theo dòng sông
Mưa rơi rồi sao, giọt nước lắng im trong lòng
Mưa về nửa đêm phố xưa buồn tênh
Mưa về nửa đêm biết ai mà nhớ

Mưa rơi ngoài hiên giọt nước phôi phai triền miên
Trông ra ngoài kia chợt nhớ thương ai vô vàn
Bây giờ ở đâu biết chăng lòng tôi
Bây giờ lẻ loi cách xa một đời

Ðôi khi đôi khi con tim bỗng nghe bồi hồi
Vì đôi khi cơn mưa nhắn ai về xuôi
Mưa ơi mưa xin chớ rơi hoài
Mưa ơi mưa, hỏi mưa mưa chờ ai
Mưa rơi rồi sao một thoáng long lanh rồi thôi
Nhưng mưa làm cho giọt nước trôi trong đời tôi

Phương Thanh trình bày

Thảo luận cho bài: "Mưa Đêm"