Mưa Đêm

Tác giả:

1.
Mưa rơi phố đã lên đèn
Mưa rơi cho phố nhỏ đìu hiu
Mưa rơ cho phố vắng không người
Cho bóng đêm nhạt nhòa
Căn gác trọ buồn tênh

2.
Mưa rơi cho bóng đêm dài
Mưa rơi cho phố nhỏ lạnh tanh
Mưa rơi, mưa rơi sướt mướt hiên ngoài
Mưa buốt giá trong lòng
Mưa giá lạnh đêm thâu

Điệp khúc:
Mưa vô tình vẫn đổ triền miên
Không thương người gác trọ quạnh hiu
Đời đã chất ngất u-hoài
Còn làm mưa chi não nề
Thương chút đời trót phận hẩm hiu !!!

3.
Thương nhau tình cách đôi bờ
Thương ai người cuối núi đầu sông
Thương ai còn mãi mãi trông chờ
Chờ mãi tới bao giờ
Năm tháng dài thiên thu

4.
Mưa rơi cho gió lạnh lùng
Không gian chìm đắm trong tịch liêu
Thương ai lẻ bóng suốt canh dài
Đời chất ngất u-hoài
Căn gác trọ đìu hiu.

Thảo luận cho bài: "Mưa Đêm"