Mưa đêm rừng cọ

Tác giả:

Mưa đêm rừng cọ tiếng thanh trong
Muôn tiếng đàn tranh vạn phím rung
Khúc nhạc đất trời đang chuyển điệu
Say sưa mưa rớt giọt tơ đồng

Nằm nghe gió dập đập cành cây
Khoan nhặt tầng cao nhịp nước đầy
Ăm ắp hồn ta rừng chụm lại
Cơn mưa ao ước đã bao ngày

Rừng cọ đêm mưa đất cổ sơ
Hoa ngâu hương mát tự bao giờ
Cha ông đã ở mùa hương ấy
Thơm đến ngày nay mỗi giọt mưa
Phú Thọ, 9-1972

Nguồn: Huy Cận toàn tập (Tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Mưa đêm rừng cọ"