Mưa Đêm Thu

Tác giả:

Tango

Đ.K.
Mưa đêm thu,
Trời lạnh lẻo gió thu vi vu,
Cành rụng lá vàng đầu ghềnh,
Tiếng dế sầu canh.

Mưa rơi rơi,
Từng giọt nhỏ mái hiên rơi rơi,
Kìa nhạn kêu dưới trời mù mù
Biết bay về đâu?
Đám mây xa mờ,
Ta gởi tâm hồn theo gió
Cách xa quê vời
Ta những mong mỏi chờ mong
Thu đêm khuya,
Hàng lệ nhỏ mắt tươm theo mưa
Lòng quặn đau mối sầu ngùi ngùi
Biết bao giờ nguôi.

P.K.
Vầng mây xám ánh trăng mờ,
Ngoài song mưa những mưa tơ,
Ngồi nhìn đăm đăm mắt,
Từ từ giọt mưa nhỏ rủ cành hoa .
Kìa bên bến chiếc ngư thuyền,
Buồm xuôi gió phất phơ
Xa xa ta trông thấy,
Dập dợn lao xao những làn sóng dầy .

Thảo luận cho bài: "Mưa Đêm Thu"