Mưa Đêm Trên Sông Mường

Tác giả:

Đêm nghe tiếng bụi ngàn
Đêm hoang gió luồng ngang
Đêm bão tố dâng tràn
Đêm như tiếng thở than

Mưa trên mái rộn ràng
Mưa rơi ấm mộng đan
Mưa tí tách cung đàn
Mưa tươi mát trần gian

Nghe thiên khúc nghê thường
Nghe chân bước bờ thương
Nghe nhung nhớ sông Mường
Nghe thánh thoát trầm hương

Mai tóc trắng sương trời
Mai trôi gió ngàn khơi
Mai rũ rượi góc đời
Mai yên giấc cuộc chơi

 

Phỏng từ bài thơ “Mưa Đêm” của Cát Biển
Midi: Nhật Vũ

Thảo luận cho bài: "Mưa Đêm Trên Sông Mường"