Mùa Ðau, Lá Tủi

Tác giả:

Với em muốn cạn chén tình

Quên đời dâu biển, quên mình biển dâu
Chén vui chẳng thể trao nhau
Còn đây men đắng chén sầu đầy vơi

 

Mùa xanh trái ngọt rụng rồi
Mùa đau lá tủi trong tôi ích gì ?

 

Thảo luận cho bài: "Mùa Ðau, Lá Tủi"