Mưa Điên Sài Gòn

Tác giả:

chiều nay trời đất tù mù

mưa tráo trở. mưa lu bù. mưa hoang
mưa ngừng. rồi lại mưa sang
buồn ta như thể…buồn càn vậy thôi !

thèm ra quán cóc mà ngồi
nhâm nhi ly đế ngó đời hoá sông
chắc ta cũng hoá bềnh bồng
như con thuyền nhỏ giữa giòng. bôn ba

giá chi…ta bớt tài hoa
chắc thuyền mắc cạn từ…ba kiếp rồi
khỏi thăng trầm. đỡ nổi trôi
đỡ mầm tai hoạ tài bồi trước sau

chiều nay. mưa cũng tào lao
lúc đi. lúc chạy. lúc lao nhao nằm
hồn ta. mảnh vỡ trăng rằm
ướt mem. ai bỏ dưới gầm bàn chơi… 

Thảo luận cho bài: "Mưa Điên Sài Gòn"