Mùa Đông Chiến Sĩ

Tác giả:

Mùa Đông đã tới nơi rồi
Gửi mau áo rét cho người chiến binh
Nào ai vui thú gia đình
Gửi ra chiến sĩ chút tình nước non.
Anh đi giết giặc ngoài xa
Em về may áo gửi ra chiến trường
Ư ư ư ừ ừ lòng nhớ thương
Tay cầm tấm áo nhớ thương
Người đi một bước trăm thương ngàn sầu
Ư ư ư ừ ừ sầu vì đâu ?
Đêm khuya gió lạnh vì đâu ?
Bao người trai tráng rủ nhau đi giết thù
Ư ú ù ủ ù ngoài gió mưa
Ai về qua chốn gió mưa
Để em gửi áo chăn đưa tặng người
Ư ư ư ừ ừ người, người ơi !
Mùa Đông đã tới nơi rồi
Gửi mau áo rét cho người chiến binh
Nào ai vui thú gia đình
Gửi ra chiến sĩ chút tình nước non.
Trăng ơi ! Mắc ngọn cành tre
Em ngồi may áo mà se se tấm lòng
Ư ư ư ừ ừ vì ước mong
Qua mùa rét mướt ước mong
Người đi người sẽ trả xong thù nhà
Ư ư ư ừ ừ về cùng ta
Nay mai thắng trận về ta
Bây giờ may áo gửi ra chiến trường
Ư ư ư ừ ừ cùng gió sương
Hỡi người chiến sĩ gió sương
Vì em gìn giữ quê hương đời đời
Ư ư ư ừ ừ người, người ơi !
Mùa Đông đã tới nơi rồi
Gửi mau áo rét cho người chiến binh
Nào ai vui thú gia đình
Gửi ra chiến sĩ chút tình nước non.

Thảo luận cho bài: "Mùa Đông Chiến Sĩ"