Mùa Đông Của Anh

Tác giả:

Xuân hồng của em anh mang đi đâu ?

Hoa tươi nhụy thắm biến đâu rồi ?
Sao em chỉ thấy hàng cây xám
Run rẩy hôn thầm chiếc lá rơi …

Hạ nồng của em anh mang đi đâu ?
Còn nghiêng một vóc dáng hao gầy
Những vòng hoa nắng chừ rơi rớt
Theo giọt lệ nhoà loang trên tay …

Thu mộng của em anh mang đi đâu ?
Trăng mơ vừa mới bước qua cầu
Sương thu đã kéo màn ly biệt
Để lại ngàn mây ngất ngất đau …

Sao lại cho em mùa Đông hở anh ?
Anh gom băng tuyết tự bao giờ ?
Đúc toà nhung nhớ trong giá lạnh
Nhốt kín hồn em cả bốn mùa .

Tiểu Thơ

Thảo luận cho bài: "Mùa Đông Của Anh"