Mùa Đông Qua Thành Phố

Tác giả:

Mùa đông ru em ngủ
Ôm nỗi buồn cỏ cây

Ngoài kia sương tuyết phủ

Lành lạnh thấm bờ vai

Mùa đông em khốn khổ

Đánh mất vòng tay người

Tuyết vẫn đổ, vẫn đổ

Cho em thèm vành môi

Mùa đông dài bơ vơ

Ôm tình anh trăn trở

Tuyết rơi ngập hồn em

Thuyền tình không bến đổ

Mùa đông ôi! mùa đông

Đi qua thành phố này

Có người vừa đêm nay

Quên cuộc đời đắng cay

Miên Thụy

Thảo luận cho bài: "Mùa Đông Qua Thành Phố"