Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố

Tác giả:

Mùa đông sắp đến trong thành phố

Buổi chiều
trời lạnh …
Heo may từng cơn gió
bước chân về căn gác nhỏ
Nhìn xuống
công viên…

Ngồi xem lá úa trên đường vắng
Buổi chiều
ngủ vùi
Cô đơn còn theo dấu
những đêm dài nghe tiếng sầu
Thì thầm với nhaụ
Cho anh yêu em thêm một lần nữa,
rồi mai giã từ
Mất em đi rồi,
đời vắng đi tiếng cười
Mình anh
ở lại
trong tiếc nuối…

Mùa đông sắp đến trong thành phố
Buổi chiều
trời lạnh
Heo may từng cơn gió
bước chân về căn gác nhỏ
Khi mùa đông
đến trong thành phố.

Thảo luận cho bài: "Mùa Đông Sắp Đến Trong Thành Phố"