Mùa đông và cây sầu đông

Tác giả:

Ngoài vườn mưa bụi lây rây
Cành xoan vươn những nhánh gầy khẳng khô
Quả vàng héo quắt, lưa thưa
Lặng dâng nỗi nhớ ngày xưa lên trời…
1974

Cây sầu đông: cây xoan (Truyện cổ tích Nam Trung bộ) – chị Mỵ Cơ không chịu bỏ chồng lấy vua. Vua giết, mộ chị mọc lên cây sầu đông.

Nguồn: Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999

Thảo luận cho bài: "Mùa đông và cây sầu đông"