Mùa Đông Xa

Tác giả:

Mùa đông về đó rồi em

Lá cuối thu rơi đầy mái phố
Lòng mình chở đầy thương nhớ
Yêu nhau ngày ấy ân cần
Rồi đông lặng lẽ qua nhanh
Cánh chim xưa nằm co trong tổ
Vụt bay theo đàn én nhỏ
Em xa cách ngàn trùng
Vụt bay giữa trời giông bão
Em xa cách ngàn trùng
Mùa đông lại về đó em
Sài gòn lạnh sao bằng nơi em ở
Đêm xứ người chắc em buồn trăn trở
Nghe ngoài trời tuyết rơi
Bây giờ mùa đông về nữa em ơi!
Lá cuối thu nhuộm vàng mái phố
Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
Biết ta còn có nhau
Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
Biết ta còn nhớ nhau
Kỷ niệm cũng vàng nỗi nhớ
Biết ta còn … nhớ … nhau .

Thảo luận cho bài: "Mùa Đông Xa"