Mưa Êm Trôi

Tác giả:

1.

Chiều nay mây đen sao đến sớm
Ngõ vắng anh đi trên đường về
Có thấy buồn hơn ???

Giọt mưa êm trôi như nước mắt
Ướt tóc, ướt hết bờ vai
Mưa từng giọt buồn
Làm sao xóa hết những giấc mơ
Ðã cho ta từng ngày thương nhớ

Rồi mai ai đi qua con phố
Nhớ đến cơn mưa êm ngày nào
Bỗng thấy buồn hơn

Giờ đây bao cơn mưa có đến
Cũng chỉ để nỗi buồn dâng lên nhiều thật nhiều
Làm anh nhớ con phố mưa bên ai
Bây giờ xa quá

Một ngày buồn lại về trên phố
Có tiếc nhớ biết bao cũng đành
Cũng đành thôi nhớ thương thật nhiều

Gọi thì thầm kỷ niệm đang đến
Có tiếng khóc lắng trong cõi lòng
Khi mùa mưa đến trong hồn anh

Chiều nay mây đen sao đến sớm
Ngõ vắng anh đi trên đường về
Có thấy buồn hơn ???

Giọt mưa êm trôi như nước mắt
Ướt tóc, ướt hết bờ vai
Mưa từng giọt buồn
Làm sao xóa hết những giấc mơ
Ðã cho ta từng ngày thương nhớ

2.
Rồi mai ai đi qua cơn phố
Nhớ đến cơn mưa êm ngày nào
Bỗng thấy buồn hơn

Giờ đây bao cơn mưa to đến
Cũng chỉ để nỗi buồn dâng lên nhiều thật nhiều
Làm anh nhớ con phố mưa bên ai
Bây giờ xa quá

Một ngày buồn lại về trên phố
Có tiếc nhớ biết bao cũng đành
Cũng đành thôi nhớ thương thật nhiều

Gọi thì thầm kỷ niệm đang đến
Có tiếng khóc lắng trong cõi lòng
Khi mùa mưa đến trong hồn anh

Một ngày buồn lại về trên phố
Có tiếc nhớ biết bao cũng đành
Cũng đành thôi nhớ thương thật nhiều

Gọi thì thầm kỷ niệm đang đến
Có tiếng khóc lắng trong cõi lòng
Khi mùa mưa đến trong hồn anh

Thảo luận cho bài: "Mưa Êm Trôi"