Mùa Hè Đến

Tác giả:

Mùa hè đến , chim hót vui

Bướm vờn hoa lượn bay trong nắng
Mùa hè đến , mùa hè vui
Chim hót ca đón mùa hè sang

Mùa hè đến , chim hót vui
Bướm vờn hoa lượn bay trong nắng
Mùa hè đến , mùa hè vui
Chim hót ca đón mùa hè sang

 

Thảo luận cho bài: "Mùa Hè Đến"