Mùa Hè Tây Nguyên Xanh

Tác giả:

Mùa hè xanh về Tây Nguyên
Lòng vui sao thời sinh viên
Ta cùng đi vượt núi đồi
Băng đèo qua con suối rừng
Dù gian lao không hề chi
Đồng bào Tây Nguyên đang chờ ta
Mùa hè xanh về Tây Nguyên
Lòng vui sao thời sinh viên
Ê a sum, vui cất nòn
Chư ma ga, ta đã về
Về buôn đốt chung bài ca
Cùng về Tây Nguyên của cồng chiêng
Ê, Tây Nguyên xanh, mùa hè xanh
Núi rừng vui đón mùa hè về
Muôn làng vui tiếng trẻ gọi hè
Cùng ê à hồng vui như thế
Tây Nguyên xanh, mùa hè xanh
Có đoàn ta đến cùng mùa hè
Chung bàn tay góp cùng đồng bào
Lòng vui sao, lòng vui sao khi đến cùng Tây Nguyên
Ê hê ….

Thảo luận cho bài: "Mùa Hè Tây Nguyên Xanh"