Mua hoa

Tác giả:

Anh mua bó hồng tươi
Tặng người anh gặp gỡ
– Người ta bỏ tôi rồi;
Tôi mua làm chi nữa ?

Anh dùng bó huệ trắng
Biếu một kẻ tương thân.
– Tôi có một người bạn
Nhưng may chẳng được gần.

Đừng hỏi nữa người ơi!
Tôi chẳng thích hoa tươi.
Người bán giùm hoa héo
Để tôi tặng lòng tôi.

Thảo luận cho bài: "Mua hoa"