Mùa Hoa Cưới (*)

Tác giả:

Con cá về sông mừng vui mà quẫy đuôi
Dây bí sau hè mừng vui mà trổ bông
Anh thương em dẫu lớn ròng con nước
Tha thiết câu hò mơ ước ngày đẹp đôi

Xao xuyến hàng tre lòng anh tình thắm xanh
Lưu luyến hương xoài lòng em mà thủy chung
Ta thương nhau dẫu sớm chiều mưa nắng
Hôm sớm hai mùa chan chứa một vầng trăng

(cổ nhạc:)
Hiu hắt gió đông sang đất trời đang trở lạnh……..

Thảo luận cho bài: "Mùa Hoa Cưới (*)"