Mưa Huế Vũng Tàu

Tác giả:

Chỉ còn mưa theo gió trở về

Bóng người theo nắng rã rời đi

Áo xưa e ấp đời con gái

Vương chút tình ai bỏ lại đây

Bãi Dứa lung linh sóng bạc màu

Một dòng thơ cũ chảy về đâu

Thuyền ai có chở thương về Huế

Nhớ cắm sào qua hết bể dâu

Ngồi xuống nghe mưa hát giữa trờI

O cười đi Huế của ta ơi

Vũng Tàu mưa cũng vui như thế

Cứ như là nước mắt mình rơi

Tâm Tưởng

4C31 PHDNSWC 1999

Thảo luận cho bài: "Mưa Huế Vũng Tàu"