Mưa Không Ướt Áo

Tác giả:

Hà Huyền Chi 


( chép sau nha )

 

Thảo luận cho bài: "Mưa Không Ướt Áo"