Mưa Không Ướt Áo

Tác giả:

Cao nguyên trời mù

Mưa không ướt áo
Tình vào thiên thu
Màu thu huyền ảo

 

Bao la biển tình
Yêu như cực hình
Trốn vào vỏ ốc
Sóng nhàu tâm linh

 

Gieo hạt trăm năm
Tím mầm hư vọng
Gió núi thì thầm
Buồn xanh cõi mộng

 

Thèm một vòng tay
Cho ngày bớt tẻ
Thừa những lần say
Quên nhau chẳng dễ

 

Thèm một bờ vai
Cho đời bớt lạnh
Cho đêm thôi dài
Hồn tan từng mảnh

 

Thèm một bờ môi
Tiếng ca không lời
Nghe lừng giai điệu
Nghe lòng chơi vơi

 

Có không một lần
Hai ta thật gần
Ta ngoài vỏ ốc
Ðâu cần ăn năn

 

Có không đời này
Bên nhau trọn ngày
Ta ngoài sách vở
Tình là mưa bay

 

Trách chi Phật trời
Trao duyên lầm người
Ta ngày xưa đó
Cũng lầm nhau thôi

 

Cao nguyên lạnh đầy
Vàng thu lá bay
Mưa không ướt áo
Ướt lòng ai haỵ

Thảo luận cho bài: "Mưa Không Ướt Áo"