Mùa Lá Chín

Tác giả:

Thu đến rồi sao, vàng lá múa
Vàng bay lấp lánh mấy thu xưa
Em đi hương cúc lùa trong áo
Tay khoác lưng chiều thơm nắng mưa

Thu đến rồi em vàng lá gió
Sừng trăng treo giữa ngọc ngà đêm
Ðoá môi bẽn lẽn âm thầm nở
Mưa xuống đời nhau hạnh phúc riêng

Rồi sao thu dến buồn chơi vơi
Rồi sao em đi không hẹn lời
Tình trôi ra biển tim còn sóng
Em nhớ gì không, có ngậm ngùi

Thu đến rồi đây, em nơi đâu
Còn đây lá nhớ với men sầu
Em đi ném lại mùa tan tác
Ngàn lá và ta buồn như nhau

Thu đến rồi em mùa lá chín
Em tới rồi đi rừng chia xa
Trên mỗi cành khô sầu cất tiếng
Trong môĩ hạt mưa buồn bao la

Thảo luận cho bài: "Mùa Lá Chín"