Mưa Lạnh Hoàng Hôn

Tác giả:

Nhóm Trẻ:
Đức Hưng, Mai Trường, Thương Hoài Nguyên, Tuấn Khanh, Hoàng Anh Tuấn & Nguyễn Long

(nhạc khúc chính trong phim Mưa Lạnh Hoàng Hôn, với Cô Mai Ly giữ vai chính)

Nhịp C, slow

Lời 1:

Hoàng hôn nhìn gió mưa phai màu lá
Ngàn cánh hoa rơi ngập lối
Lá úa rụng theo mưa bay chơi vơi.
Hoàng hôn nẻo ấy cô đơn chờ đón
Từng áng mây trôi lờ lững
Thấp thoáng nhoà trong mưa bay hình bóng xưa.

Mưa rơi!
Rồi mưa rơi ướt bao nhiêu hè phố.
Mưa rơi rồi mưa rơi đường cũ đã phai mờ.
Tâm tư theo mấy cung đàn
Năm xưa thương nhớ muôn vàn.
Ai đi dưới mưa hoàng hôn
Mưa rơi hắt hiu gợi nhớ.

Nhớ thương đầy vơi hình bóng ai đi ngày ấy
đàn lắng cung tơ trìu mến
xao xuyến gởi làn mây trôi xa xôi!
Nhờ mưa tìm tới thôn xưa người cũ
để lá thu thôi tàn úa
Tan tác rụng theo mưa bay hình bóng xưa.

Lời 2:

Hoàng hôn nhìn gió mưa phai màu lá
Nhạt nắng môi em lạnh giá
Lá úa rụng theo mưa bay chơi vơi.
Hoàng hôn ngàn lối cô đơn chờ đón
Từng áng mây trôi lờ lững
Thấp thoáng nhoà trong mưa bay hình bóng em.

Mưa rơi!
Rồi mưa rơi ướt bao nhiêu hè phố.
Mưa rơi rồi mưa rơi đường cũ đã phai mờ.
Em ơi nương náu nơi nào
Em đi quên lối chưa về.
Lang thang dưới mưa hoàng hôn
Mưa rơi hắt hiu gợi nhớ.

Nhớ thương đầy vơi lại héo bao nhiêu lần lá,
lại nhớ em tôi lạc lối
theo bóng hoàng hôn mênh mang đi đâu?
Nhờ mưa tìm tới bên em người cũ
để lá thu thôi tàn úa
Tan tác rụng theo mưa bay hình bóng em.

Ấn bản 1961 – Tinh Hoa Miền Nam

Thảo luận cho bài: "Mưa Lạnh Hoàng Hôn"